Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Polityka zdrowotna UE skupia się na profilaktyce, zapewnieniu wszystkim równych szans na życie w dobrym zdrowiu i równego dostępu do wysokiej jakości opieki zdrowotnej oraz reagowaniu na poważne zagrożenia dla zdrowia w całej Unii. Dobry stan zdrowia ludności jest również korzystny dla gospodarki, i dlatego Komisja dąży do zapewnienia dostępności, efektywności i odporności systemów opieki zdrowotnej w UE.

UE jest aktywna w wielu różnych obszarach, takich jak dzielenie się wiedzą na temat raka piersi, szyjki macicy oraz jelita grubego, promowanie zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, a także zwalczanie palenia poprzez wprowadzanie przepisów dotyczących produktów tytoniowych oraz reklamy.

Nowe zagrożenia ocenia Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, dzięki czemu UE i krajowe organy ds. ochrony zdrowia mogą szybko na nie reagować.

W celu ochrony obywateli i zapewnienia im najlepszego dostępnego leczenia, wszystkie leki w UE muszą zostać zatwierdzone na szczeblu krajowym lub na szczeblu UE za pośrednictwem Europejskiej Agencji Leków, zanim zostaną wprowadzone do obrotu.

Cele
  • ochrona obywateli Unii Europejskiej przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia
  • przyczynianie się do wydajnych, dostępnych i odpornych systemów opieki zdrowotnej
  • ułatwianie Europejczykom dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej
  • promocja zdrowia, zapobieganie chorobom i dbanie o otoczenie sprzyjające prowadzeniu zdrowego stylu życia