Wat doet de Commissie?

Het EU-gezondheidsbeleid is gericht op preventie, gelijke kansen op goede gezondheid en kwalitatief hoogwaardige gezondheidszorg voor iedereen en bestrijding van ernstige bedreigingen voor de gezondheid in de hele EU. Een gezonde bevolking is ook goed voor de economie, en daarom wil de Commissie zorgen voor toegankelijke, doeltreffende en veerkrachtige zorgstelsels in de EU.

De EU is actief op veel verschillende gebieden, zoals de uitwisseling van kennis op het gebied van borstkanker, baarmoederhalskanker en colorectale kanker, bevordering van een gezonde voeding en lichaamsbeweging, en bestrijding van tabaksgebruik door wetgeving op tabaksproducten en -reclame.

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding analyseert nieuwe bedreigingen, zodat Europese en nationale autoriteiten snel kunnen reageren.

Om de burgers te beschermen en ervoor te zorgen dat ze de beste behandeling krijgen, moeten alle geneesmiddelen in de EU via het Europees Geneesmiddelenbureau worden goedgekeurd op nationaal of EU-niveau, voordat ze op de markt komen.

Doelstellingen
  • de EU-burgers beschermen tegen ernstige grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen
  • bijdragen tot doeltreffende, toegankelijke en veerkrachtige zorgstelsels
  • toegang tot een betere en veiligere gezondheidszorg voor EU-burgers stimuleren
  • gezondheid bevorderen, ziekten voorkomen en een gunstige omgeving voor een gezonde levensstijl stimuleren