X'qed tagħmel il-Kummissjoni

Il-Kummissjoni Ewropea u l-pajjiżi tal-UE qed jaħdmu flimkien biex jibnu Unjoni Ewropea tas-Saħħa b’saħħitha, li tipproteġi s-saħħa tal-Ewropej, ittejjeb ir-reżiljenza tas-sistemi tas-saħħa tal-Ewropa u tiżgura li l-UE u l-Istati Membri tagħha jkunu ppreparati biex jindirizzaw l-isfidi komuni. L-UE hi attiva f’ħafna oqsma differenti, bħat-titjib tal-fiduċja fil-vaċċini, l-iżgurar li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għall-mediċini u l-apparat mediku li jeħtieġu bi prezz affordabbli, it-tnaqqis tal-piż tal-kanċer, u mard ewlieni ieħor li ma jitteħidx, u l-ħsad tal-benefiċċji tad-diġitalizzazzjoni għall-kura tas-saħħa u s-servizzi.

Hemm ukoll inizjattivi biex jitnaqqas l-użu tal-antibijotiċi, jittejjeb il-qafas ta’ valutazzjoni tat-teknoloġija tas-saħħa kif ukoll ir-rispons għall-kriżijiet u t-tħejjija għalihom, bħala riżultat tal-pandemija tal-COVID-19.

Iċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard jivvaluta t-theddidiet emerġenti sabiex l-UE u l-awtoritajiet nazzjonali tas-saħħa jkunu jistgħu jirrispondu b’mod rapidu.

Biex jipproteġu liċ-ċittadini u jiżguraw li jieħdu l-aħjar trattament, il-mediċini kollha fl-UE għandhom jiġu approvati fil-livell nazzjonali u tal-UE, permezz tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini, qabel ma jiġu kkummerċjalizzati.

L-Awtorità Ewropea għat-Tħejjija u għar-Rispons f’Każ ta’ Emerġenza tas-Saħħa (HERA) tiżviluppa, tipproduċi u takkwista kontromiżuri mediċi qabel u matul kriżi tas-saħħa.

Objettivi