Ko dara Komisija?

ES veselības politikas uzmanības centrā ir profilakse un visiem vienādas iespējas būt pie labas veselības un saņemt kvalitatīvu veselības aprūpi, kā arī nopietnu visas ES mēroga veselības apdraudējumu novēršana. Ja iedzīvotāji ir veseli, tas nāk par labu arī ekonomikai. Tas ir vēl viens iemesls Komisijai gādāt par veselības aprūpes sistēmu pieejamību, efektivitāti un noturību ES.

ES darbojas daudzās jomās, piemēram, apvieno zināšanas par krūts, dzemdes un taisnās zarnas vēzi, popularizē veselīgus ēšanas ieradumus un fizisko aktivitāti un vēršas pret smēķēšanu ar tiesību aktiem par tabakas izstrādājumiem un to reklāmu.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs novērtē jaunus apdraudējumus, lai gan ES, gan par veselību atbildīgās valsts iestādes spētu uz tiem reaģēt ātri.

Lai aizsargātu iedzīvotājus un panāktu, ka viņi saņem vislabāko iespējamo aprūpi, pirms laišanas tirgū visām zālēm ir jābūt apstiprinātām valsts vai ES līmenī (to dara Eiropas Zāļu aģentūra).

Vispārīgi mērķi
  • Pasargāt ES pilsoņus no nopietniem starptautiskiem veselības apdraudējumiem.
  • Veicināt veselības aprūpes sistēmu efektivitāti, pieejamību un noturību.
  • Atvieglot ES pilsoņu piekļuvi labākai un drošākai veselības aprūpei.
  • Veicināt veselību, veikt slimību profilaksi un sekmēt veselīgam dzīvesveidam labvēlīgu vidi.