Επικαιρότητα

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η πολιτική της ΕΕ για την υγεία εστιάζει στην πρόληψη, την ισότητα των ευκαιριών στον τομέα της υγείας, την ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους, καθώς και στην αντιμετώπιση κάθε σοβαρής απειλής κατά της υγείας σε ευρωπαϊκή κλίμακα. Ένας πληθυσμός με καλή υγεία έχει ιδιαίτερη σημασία και για την οικονομία και, ως εκ τούτου, φιλοδοξία της Επιτροπής είναι να διασφαλίσει την προσβασιμότητα, την αποτελεσματικότητα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας στην ΕΕ.

Η ΕΕ δραστηριοποιείται σε ποικίλους τομείς, όπως η από κοινού αξιοποίηση των γνώσεων για τον καρκίνο του μαστού, τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τον καρκίνο του παχέος εντέρου, η προαγωγή της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης, καθώς και η καταπολέμηση του καπνίσματος με τη θέσπιση νομοθεσίας για τα προϊόντα καπνού και τη διαφήμιση.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων αξιολογεί τους νεοεμφανιζόμενους κινδύνους, έτσι ώστε η ΕΕ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές να αντιδρούν τάχιστα.

Για την προστασία των πολιτών και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής θεραπείας γι’ αυτούς, όλα τα φάρμακα στην ΕΕ πρέπει να εγκρίνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων προτού κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Στόχοι
  • προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι σοβαρών διασυνοριακών απειλών κατά της υγείας
  • συμβολή σε αποτελεσματικά, προσβάσιμα και ανθεκτικά συστήματα υγείας
  • διευκόλυνση της πρόσβασης των πολιτών της ΕΕ σε καλύτερη και ασφαλέστερη υγειονομική περίθαλψη
  • προαγωγή της υγείας, πρόληψη ασθενειών και διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών για υγιεινό τρόπο ζωής