Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται για την οικοδόμηση μιας ισχυρής Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας, η οποία προστατεύει την υγεία των Ευρωπαίων, βελτιώνει την ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας και διασφαλίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις. Η ΕΕ δραστηριοποιείται σε πολλούς διαφορετικούς τομείς, όπως η βελτίωση της εμπιστοσύνης στα εμβόλια, η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών στα φάρμακα και τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που χρειάζονται σε προσιτή τιμή, η μείωση του άχθους του καρκίνου και άλλων κυρίαρχων μη μεταδοτικών ασθενειών και η αξιοποίηση των οφελών της ψηφιοποίησης για την υγειονομική περίθαλψη και τις υπηρεσίες.

Υπάρχουν επίσης πρωτοβουλίες για τη μείωση της χρήσης των αντιβιοτικών και για τη βελτίωση του πλαισίου αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας καθώς και της αντιμετώπισης κρίσεων και της ετοιμότητας, ως αποτέλεσμα της πανδημίας της COVID-19.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων αξιολογεί τις νεοεμφανιζόμενες απειλές, έτσι ώστε η ΕΕ και οι αρμόδιες εθνικές αρχές να αντιδρούν γρήγορα.

Για την προστασία των πολιτών και την εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής θεραπείας γι’ αυτούς, όλα τα φάρμακα στην ΕΕ πρέπει να εγκρίνονται σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων προτού κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Η Αρχή Ετοιμότητας και Αντιμετώπισης Καταστάσεων Έκτακτης Υγειονομικής Ανάγκης (HERA) αναπτύσσει, παράγει και προμηθεύεται ιατρικά αντίμετρα πριν και κατά τη διάρκεια μιας υγειονομικής κρίσης.

Στόχοι