Hvad gør Kommissionen?

Europa-Kommissionen og EU-landene arbejder sammen om at opbygge en stærk europæisk sundhedsunion, som beskytter europæernes sundhed, gør de europæiske sundhedssystemer mere modstandsdygtige og sikrer, at EU og dets medlemslande er klar til at løse fælles problemer. EU er aktivt på mange forskellige områder. Det arbejder bl.a. for at forbedre tilliden til vacciner, at sikre, at alle borgere har adgang til de lægemidler og det medicinske udstyr, de har brug for, til en overkommelig pris, at bekæmpe kræft og andre store ikke-smitsomme sygdomme og at udnytte fordelene ved digitaliseringen inden for sundhedsplejen.

Dertil kommer en række initiativer, der skal reducere brugen af antibiotika, styrke reglerne for medicinsk teknologivurdering og forbedre kriseberedskabet som følge af covid-19-pandemien.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme vurderer nye sundhedstrusler, så EU og de nationale sundhedsmyndigheder kan reagere hurtigt.

For at beskytte borgerne og sikre, at de får den bedst mulige behandling, skal alle lægemidler i EU godkendes på nationalt plan eller EU-plan gennem Det Europæiske Lægemiddelagentur, før de må sælges.

EU-Myndigheden for Kriseberedskab og -indsats på Sundhedsområdet (HERA) udvikler, fremstiller og indkøber medicinske modforanstaltninger før og under sundhedskriser. Det er HERA's opgave at

Det skal vi gøre