Seneste

Hvad gør Kommissionen?

EU's sundhedspolitik har fokus på forebyggelse, lige muligheder for sundhed og god sundhedspleje for alle og på at bekæmpe alvorlige sundhedstrusler i EU. En sund befolkning er også godt for økonomien, og Kommissionen vil derfor sikre tilgængelige, effektive og modstandsdygtige sundhedssystemer i EU.

EU er aktiv på mange forskellige områder som bl.a. samling af viden om brystkræft, livmoderhalskræft og tyk- og endetarmskræft, fremme af sund kost og motion og bekæmpelse af rygning gennem lovgivning om tobak og tobaksreklamer.

Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme vurderer nye sundhedstrusler, så EU og de nationale sundhedsmyndigheder kan reagere hurtigt.

For at beskytte borgerne og sikre, at de får den bedste behandling, skal alle lægemidler i EU godkendes på nationalt plan eller EU-plan gennem Det Europæiske Lægemiddelagentur, før de må sælges.

Det skal vi gøre
  • beskytte EU-borgerne mod alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler
  • bidrage til effektive, tilgængelige og modstandsdygtige sundhedssystemer
  • lette EU-borgernes adgang til bedre og sikrere sundhedsydelser
  • fremme sundheden, forebygge sygdomme og skabe miljøer, der er gunstige for en sund livsstil