Delo Komisije

Evropska komisija pripravlja skupno migracijsko politiko za obvladovanje begunske krize, ki bo Evropi omogočila, da izkoristi prednosti povečane čezmejne mobilnosti in odpravi nastale težave. Politika vključuje:

 • podporo ljudem, ki potrebujejo zatočišče
 • omejevanje nedovoljenih migracij
 • reševanje življenj na morju in varovanje zunanjih meja EU
 • zagotavljanje svobodnega gibanja znotraj schengenskega območja
 • boljše organiziranje zakonitega priseljevanja
 • boljše vključevanje tujih državljanov v družbo EU
Cilji
 • zagotovitev, da bodo vse države članice EU v celoti izvajale skupni evropski azilni sistem
 • zmanjšanje spodbud za nedovoljene migracije, boj proti tihotapcem z ljudmi in izboljšanje učinkovitosti vračanja migrantov
 • boljše varovanje zunanjih meja ter povečanje finančnih sredstev za agencijo Frontex in krepitev njene vloge
 • zagotavljanje delovanja schengenskega območja brez meja
 • spodbujanje zakonitega priseljevanja ljudi z znanjem, ki ga Evropa potrebuje
 • tesnejše sodelovanje z državami zunaj EU za lažje vračanje nezakonitih migrantov v domovino