Aké opatrenia prijíma Komisia?

Komisia pracuje na vytvorení spoločnej migračnej a azylovej politiky na riešenie utečeneckej krízy. Táto politika pomôže Európe využiť príležitosti, ale aj riešiť výzvy rastúcej cezhraničnej mobility. Patria sem:

 • ochrana tých, ktorí potrebujú útočište
 • obmedzenie neregulárnej migrácie
 • záchrana životov na mori a zabezpečenie vonkajších hraníc EÚ
 • zaručenie voľného pohybu osôb v rámci schengenského priestoru
 • lepšia organizáciu legálnej migrácie
 • lepšia integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín do spoločností EÚ
Ciele
 • zabezpečenie toho, aby všetky krajiny EÚ v plnej miere implementovali spoločný európsky azylový systém (CEAS)
 • obmedzenie stimulov neregulárnej migrácie, boj proti prevádzačstvu a zvýšenie účinnosti politiky návratu
 • lepšia ochrana našich vonkajších hraníc vďaka zvýšeniu financovania a významnejšej úlohe európskej pohraničnej agentúry Frontex
 • zabezpečenie fungovania schengenského priestoru bez vnútorných hraníc
 • podpora legálnej migrácie ľudí so zručnosťami, ktoré sú v Európe potrebné
 • užšia spolupráca s tretími krajinami na bezproblémovej repatriácii neregulárnych migrantov