Ce face Comisia

Comisia elaborează o politică comună în materie de migrație și azil care să-i permită să gestioneze mai bine criza refugiaților. Cu ajutorul acesteia, Europa va putea să valorifice oportunitățile și, în același timp, să soluționeze problemele pe care le generează intensificarea mobilității transfrontaliere. Aceasta implică:

 • protejarea celor care au nevoie de adăpost
 • stoparea migrației neregulamentare
 • salvarea de vieți pe mare și securizarea frontierelor externe ale UE
 • garantarea libertății de mișcare a persoanelor în spațiul Schengen
 • o mai bună organizare a migrației legale
 • o mai bună integrare a resortisanților din țări terțe în societățile europene
Obiective
 • să garanteze aplicarea integrală a sistemului european comun de azil (SECA) în toate statele membre
 • să reducă factorii care încurajează migrația neregulamentară, să combată introducerea ilegală de migranți și să eficientizeze politicile de returnare
 • să protejeze mai bine granițele externe ale UE prin acordarea unui rol mai proeminent agenției europene pentru frontiere Frontex și suplimentarea bugetului alocat acesteia
 • să protejeze funcționarea spațiului Schengen fără frontiere interne
 • să promoveze migrația legală a persoanelor cu competențe de care Europa are nevoie
 • să coopereze mai strâns cu țările din afara UE pentru a facilita repatrierea migranților în situație neregulamentară