Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Komisja opracowuje wspólną politykę imigracyjną i azylową, która pomoże w zarządzaniu kryzysem uchodźczym. Wspólna polityka pomoże Europie wykorzystać istniejące możliwości i sprostać wyzwaniom wynikającym ze zwiększonej mobilności w skali międzynarodowej. Polityka ta obejmuje m.in.:

 • zapewnianie ochrony osobom potrzebującym schronienia
 • ograniczenie nielegalnej imigracji
 • operacje ratunkowe na morzu i zabezpieczanie granic zewnętrznych
 • zagwarantowanie swobodnego przepływu osób w strefie Schengen
 • lepszą organizację legalnej imigracji
 • lepszą integrację obywateli państw trzecich ze społeczeństwami krajów UE
Cele
 • zapewnienie pełnego wdrożenia wspólnego europejskiego systemu azylowego przez wszystkie kraje UE
 • ograniczenie czynników zachęcających do nielegalnej migracji, zwalczanie przemytu i zwiększanie skuteczności polityki powrotowej
 • skuteczniejszą ochronę granic zewnętrznych Unii poprzez zwiększenie finansowania oraz stopnia zaangażowania europejskiej agencji ds. zarządzania granicami zewnętrznymi (Frontex)
 • zagwarantowanie sprawnego funkcjonowania strefy Schengen pozbawionej granic wewnętrznych
 • promowanie legalnej imigracji osób z kwalifikacjami potrzebnymi w Europie
 • ściślejszą współpracę z krajami spoza UE w celu sprawnej repatriacji nielegalnych imigrantów.