Wat doet de Commissie?

De Commissie ontwikkelt een gemeenschappelijk migratie- en asielbeleid om de vluchtelingencrisis op te vangen. Zo kan Europa beter profiteren van de toenemende internationale mobiliteit maar ook de problemen het hoofd bieden die daardoor ontstaan. Wat moet er gebeuren?

 • mensen in nood opvangen
 • irreguliere migratie tegengaan
 • levens redden op zee en de buitengrenzen van de EU beveiligen
 • het vrije verkeer van personen in de Schengenzone garanderen
 • legale migratie beter organiseren
 • nieuwkomers uit landen buiten de EU beter integreren in de Europese samenleving
Algemene doelstellingen
 • ervoor zorgen dat alle EU-landen het gemeenschappelijk Europees asielstelsel (CEAS) volledig toepassen
 • irreguliere migratie minder aantrekkelijk maken, smokkel bestrijden en het terugkeerbeleid efficiënter maken
 • onze buitengrenzen beter beschermen met meer financiële middelen en een prominentere rol voor het Europees grensbewakingsagentschap Frontex
 • zorgen dat de Schengenzone zonder binnengrenzen goed blijft werken
 • legale migratie bevorderen van talent dat Europa nodig heeft
 • beter samenwerken met landen buiten de EU om migranten die geen verblijfsvergunning krijgen, zo menselijk mogelijk te repatriëren