Mjere Komisije

Komisija razvija zajedničku politiku o migraciji i azilu kako bi upravljala izbjegličkom krizom. Njome će se Europi pomoći da iskoristi prilike i svlada izazove povećane prekogranične mobilnosti. To obuhvaća:

 • zaštitu onih kojima je potrebno sklonište
 • suzbijanje nezakonite migracije
 • spašavanje života na moru i osiguravanje vanjskih granica EU-a
 • jamstvo slobodnog kretanja ljudi unutar schengenskog područja
 • bolju organizaciju zakonite migracije
 • bolju integraciju državljana zemalja koje nisu članice EU-a u društvo Europske unije
Opći ciljevi
 • osiguravanje da sve države EU-a u potpunosti provode Zajednički europski sustav azila (CEAS)
 • smanjenje poticaja za nezakonite migracije, borbu protiv krijumčarenja i povećanje učinkovitosti politika vraćanja
 • bolju zaštitu naših vanjskih granica, zahvaljujući povećanom financiranju i istaknutijoj ulozi europske agencije za granice Frontex
 • očuvanje funkcioniranja schengenskog područja bez unutarnjih granica
 • poticanje zakonite migracije osoba s vještinama koje su u Europi potrebne
 • užu suradnju sa zemljama koje nisu članice EU-a kako bi se nezakonitim migrantima osigurao nesmetan povratak u domovinu.