Mitä komissio tekee

Komissio kehittää yhteistä muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikkaa pakolaiskriisin hallitsemiseksi. Muuttoliike- ja turvapaikkapolitiikan avulla EU voi toisaalta hyötyä lisääntyneestä liikkuvuudesta ja toisaalta selviytyä sen haasteista. EU:n tehtävänä on

 • suojella suojaa tarvitsevia ihmisiä
 • torjua laitonta muuttoliikettä
 • pelastaa ihmishenkiä merellä ja turvata EU:n ulkorajat
 • taata ihmisten vapaa liikkuvuus Schengen-alueella
 • tehostaa laillisen maahanmuuton hallintoa
 • parantaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaisten kotoutumista EU:n yhteiskuntiin
Tavoitteet
 • varmistaa, että kaikki EU-maat soveltavat kaikkia turvapaikkasääntöjä Euroopan yhteisen turvapaikkajärjestelmän puitteissa
 • vähentää laittoman muuttoliikkeen houkuttelevuutta, torjua ihmisten salakuljetusta ja parantaa palauttamispolitiikkojen tuloksellisuutta
 • turvata EU:n ulkorajat lisäämällä unionin Frontex-rajavalvontaviraston budjettia ja antamalla sille näkyvämpi rooli rajavalvonnassa
 • turvata sisärajattoman Schengen-alueen toiminta
 • edistää Euroopassa tarvittavan ammattitaitoisen työvoiman laillista muuttoliikettä
 • tiivistää yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jotta laittomat maahanmuuttajat voidaan helpommin palauttaa lähtömaihinsa