Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταρτίζει μια κοινή πολιτική μετανάστευσης και ασύλου με στόχο τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης. Η πολιτική αυτή θα βοηθήσει την Ευρώπη να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες, αλλά και να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της αυξημένης διασυνοριακής κινητικότητας. Περιλαμβάνονται τα εξής:

 • προστασία όσων έχουν ανάγκη στέγης
 • περιορισμός της παράτυπης μετανάστευσης
 • διάσωση ζωών στη θάλασσα και διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ
 • διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων εντός του χώρου Σένγκεν
 • καλύτερη οργάνωση της νόμιμης μετανάστευσης
 • καλύτερη ένταξη των υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ στις κοινωνίες της ΕΕ
Στόχοι
 • εξασφάλιση ότι όλες οι χώρες της ΕΕ εφαρμόζουν πλήρως το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (ΚΕΣΑ)
 • μείωση των κινήτρων για παράτυπη μετανάστευση, καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης μεταναστών και αύξηση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών επιστροφής
 • καλύτερη προστασία των εξωτερικών μας συνόρων, χάρη στην αυξημένη χρηματοδότηση και στον ενισχυμένο ρόλο του ευρωπαϊκού οργανισμού διαφύλαξης των συνόρων (Frontex)
 • διασφάλιση της λειτουργίας του χώρου χωρίς εσωτερικά σύνορα Σένγκεν
 • προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης ατόμων που διαθέτουν δεξιότητες τις οποίες έχει ανάγκη η Ευρώπη
 • στενότερη συνεργασία με χώρες εκτός ΕΕ με σκοπό τον ομαλό επαναπατρισμό των παράτυπων μεταναστών