Jaké kroky Komise podniká

V zájmu řešení uprchlické krize Komise pracuje na společné přistěhovalecké a azylové politice. Ta pomůže Evropě jednak využít souvisejících příležitostí a jednak se postavit výzvám, které narůstající přeshraniční mobilita přináší. Strategie mimo jiné zahrnuje:

 • ochranu osob bez přístřeší
 • potírání nelegální migrace
 • záchranu životů migrantů na moři a zabezpečení vnějších hranic EU
 • zachování volného pohybu v rámci schengenského prostoru
 • lepší organizaci legální migrace
 • lepší integraci státních příslušníků třetích zemí do evropské společnosti
Cíle
 • dohled nad tím, zda všechny členské státy plně provedly společný evropský azylový systém (CEAS)
 • snižování motivace k nelegální migraci, boj proti převaděčství a zvyšování účinnosti opatření návratové politiky
 • zvýšení ochrany vnějších hranic EU – financováním a posílením úlohy Evropské agentury pro ochranu vnějších hranic Frontex
 • dohled nad fungováním schengenského prostoru
 • podporu legální migrace osob disponujících v Evropě potřebnými kvalifikacemi
 • zintenzívnění spolupráce se zeměmi mimo EU v zájmu snadnější repatriace nelegálních migrantů