Vad gör kommissionen?

Mål
  • Skydda havsmiljön i EU och bibehålla vår konkurrenskraft.
  • Genomföra den nya gemensamma fiskeripolitiken.
  • Utnyttja havets potential för att skapa varaktiga jobb som bevarar naturresurserna.
  • Fastställa regler för att förvalta världshaven tillsammans med internationella partner.