Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Cele
  • ochrona środowiska morskiego przy jednoczesnym utrzymaniu konkurencyjności Europy
  • wdrażanie nowej wspólnej polityki rybołówstwa
  • wykorzystanie potencjału europejskich mórz w celu tworzenia trwałych miejsc pracy, które sprzyjają ochronie zasobów naturalnych
  • ustanowienie zasad zarządzania obszarami morskimi na całym świecie wspólnie z międzynarodowymi partnerami