Wat doet de Commissie?

Algemene doelstellingen
  • het maritieme milieu beschermen, zonder dat het concurrentievermogen van Europa daaronder lijdt
  • het nieuwe gemeenschappelijke visserijbeleid uitvoeren
  • het potentieel van de Europese zeeën benutten om duurzame banen te creëren die de natuurlijke rijkdommen in stand houden
  • regels opstellen voor het beheer van de oceanen, samen met de mondiale partners