Ko dara Komisija?

Mērķi
  • Aizsargāt jūras vidi, saglabājot Eiropas konkurētspēju.
  • Īstenot jauno kopējo zivsaimniecības politiku.
  • Pilnvērtīgi izmantot Eiropas jūru potenciālu, lai radītu stabilas darbvietas, kas palīdz saglabāt dabas resursus.
  • Kopā ar partneriem no visas pasaules izstrādāt planētas okeānu pārvaldības un apsaimniekošanas noteikumus.