Mjere Komisije

Ciljevi
  • zaštita morskog okoliša uz zadržavanje europske konkurentnosti
  • provedba nove zajedničke ribarstvene politike
  • iskorištavanje potencijala europskih mora za otvaranje održivih radnih mjesta kojima se štite prirodni resursi
  • uspostavljanje pravila za upravljanje svjetskim oceanima u suradnji s globalnim partnerima