Mida Euroopa Komisjon teeb?

Eesmärgid
  • Kaitsta merekeskkonda ning tagada samas Euroopa konkurentsivõime
  • Rakendada uut ühist kalanduspoliitikat
  • Kasutada Euroopa merede potentsiaali loodusvarasid säästvate töökohtade loomiseks
  • Kehtestada koostöös rahvusvaheliste partneritega maailma ookeanide haldamis- ja juhtimiseeskirju