Jaké kroky Komise podniká

Státy Evropské unie sdílí kromě jiného tyto hodnoty: lidskou důstojnost, svobodu, demokracii, rovnost, právní stát a dodržování lidských práv, včetně práv osob patřících k menšinám.

Listina základních práv Evropské unie shrnuje všechna osobní, občanská, politická, ekonomická a sociální práva, která EU občanům propůjčuje.

Naše cíle
  • dodržování základních práv občanů ze strany EU a jejích členských států
  • rovné zacházení na základě pohlaví, rasy či etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku a sexuální orientace
  • ochrana osobních údajů občanů kdekoli v EU
  • přístup k právní ochraně v případě sporu právní povahy kdekoli v EU
  • ochrana spotřebitelů a posílení jejich postavení