Ce face Comisia

În Consensul european privind dezvoltarea, UE s-a angajat să lupte pentru eradicarea sărăciei și pentru construirea unei lumi mai stabile și mai echitabile.

Împreună cu statele sale membre, UE a adoptat Consensul european privind dezvoltarea în 2017, ca parte a contribuției sale la realizarea Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU. Acesta definește o viziune comună și un cadru de acțiune pentru cooperarea pentru dezvoltare.

Obiective
  • să joace un rol esențial în realizarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă
  • să promoveze democrația, statul de drept, precum și respectarea drepturilor omului în țările în curs de dezvoltare
  • să garanteze durabilitatea progreselor economice, sociale și de mediu în țările în curs de dezvoltare
  • să eficientizeze ajutorul oferit de diferite țări europene, aprofundând cooperarea dintre autoritățile statelor membre
  • să lanseze negocieri privind revizuirea Acordului de la Cotonou cu grupul de țări din Africa, zona Caraibilor și Pacific