Mjere Komisije

Europskim konsenzusom o razvoju EU se obvezuje na iskorjenjivanje siromaštva i izgradnju pravednijeg i stabilnijeg svijeta.

Uz punu podršku država članica EU je 2017. donio Europski konsenzus o razvoju kao dio odgovora na UN-ov Program održivog razvoja do 2030. i njegove ciljeve održivog razvoja. Konsenzusom se definira naša zajednička vizija i okvir djelovanja za razvojnu suradnju:

Ciljevi
  • imati ključnu ulogu u ostvarivanju 17 ciljeva održivog razvoja
  • promicati demokraciju, vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava u zemljama u razvoju
  • osigurati održiv gospodarski i društveni napredak u zemljama u razvoju uz očuvanje okoliša
  • povećati djelotvornost razvojne pomoći koju pružaju europske zemlje produbljivanjem suradnje među nacionalnim vladama
  • pokrenuti pregovore o reviziji sporazuma iz Cotonoua s afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama