Seo a bhfuil ar siúil ag an gCoimisiún

Tríd an gComhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt tá an tAontas Eorpach tiomanta deireadh a chur leis an mbochtaineacht agus domhan níos cothroime cobhsaí a thógáil.

I gcomhpháirt leis na Ballstáit, ghlac an tAontas an Comhdhearcadh Eorpach maidir le Forbairt in 2017 mar chuid dá fhreagairt ar Chlár Oibre 2030 na Náisiún Aontaithe don Fhorbairt Inbhuanaithe agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe. Leagtar amach sa chomhdhearcadh an fhís choiteann atá againn agus creat gníomhaíochta le haghaidh comhar um fhorbairt.

Cuspóirí
  • ról tábhachtach a imirt i mbaint amach na 17 Sprioc Forbartha Inbhuanaithe
  • daonlathas, smacht reachta, agus urramú cearta an duine a chur chun cinn i dtíortha i mbéal forbartha
  • dul chun cinn inbhuanaithe eacnamaíoch, sóisialta agus comhshaoil a chinntiú i dtíortha i mbéal forbartha
  • cúnamh forbraíochta ó thíortha éagsúla na hEorpa a dhéanamh níos éifeachtaí trí chur leis an gcomhar idir rialtais náisiúnta
  • caibidlíochtaí maidir le comhaontú Cotonou leasaithe a lainseáil le grúpa na dtíortha san Afraic, sa Mhuir Chairib agus san Aigéan Ciúin