Mjere Komisije

Europskim konsenzusom o razvoju EU se obvezuje na iskorjenjivanje siromaštva i stvaranje poštenijeg i stabilnijeg svijeta.

Na temelju Plana za promjenu iz 2011. pomoć EU-a usmjerena je na dva široka prioritetna područja:

  • ljudska prava, demokraciju i druge aspekte dobrog upravljanja
  • uključiv i održiv rast – pomoć u ostvarivanju rasta u zemljama u razvoju kako bi siromašne osobe imale sredstva da se izvuku iz siromaštva
Ciljevi
  • imati ključnu ulogu u ostvarenju 17 ciljeva održivog razvoja
  • promicati demokraciju, vladavinu prava i poštovanje ljudskih prava u zemljama u razvoju
  • osigurati održiv gospodarski, društveni i ekološki napredak u zemljama u razvoju
  • povećati učinkovitost razvojne pomoći različitih europskih zemalja produbljivanjem suradnje među nacionalnim vladama
  • pokrenuti pregovore o revidiranom sporazumu iz Cotonoua s afričkim, karipskim i pacifičkim zemljama