Jaké kroky Komise podniká

Na základě Evropského konsensu o rozvoji se Evropská unii zavázala vymýtit chudobu a vytvářet spravedlivější a stabilnější svět.

Podle Agendy pro změnu z roku 2011 se pomoc EU zaměřuje na dvě prioritní oblasti:

  • lidská práva, demokracií a další aspekty řádné správy věcí veřejných
  • udržitelný růst podporující začlenění, jímž by se mělo přispět k hospodářskému růstu v rozvojových zemích. Tak získají chudí lidé dostatečné prostředky k tomu, aby se sami dokázali vymanit z chudoby.
Cíle
  • hrát klíčovou úlohu při dosahování 17 cílů udržitelného rozvoje
  • podporovat v rozvojových zemích demokracii, právní stát a dodržování lidských práv
  • zajistit v rozvojových zemích dosahování udržitelného hospodářského, sociálního a environmentálního pokroku
  • zefektivnit rozvojovou pomoc pocházející z různých evropských zemí prohloubením spolupráce mezi jejich vládami
  • zahájit s africkými, karibskými a tichomořskými zeměmi jednání o revidované dohodě z Cotonou