Какво прави Комисията?

Чрез Европейския консенсус за развитие ЕС поема ангажимент за изкореняване на бедността и изграждане на по-стабилен и справедлив свят.

Съгласно Програмата за промяна от 2011 г. помощта на ЕС е съсредоточена в 2 приоритетни области:

  • права на човека, демокрация и други аспекти на доброто управление
  • приобщаващ и устойчив растеж, принос за създаване на растеж в развиващите се страни, така че бедните хора да разполагат с необходимите средства, за да преодолеят бедността.
Цели
  • поемане на ключова роля в постигането на 17-те цели за устойчиво развитие
  • насърчаване на демокрацията, принципите на правовата държава и зачитане на правата на човека в развиващите се страни
  • осигуряване на устойчив икономически, социален и екологичен напредък в развиващите се страни
  • помощта за развитие от различни европейски държави да стане по-ефективна чрез задълбочаване на сътрудничеството между националните правителства
  • започване на преговори за преразглеждане на Споразумението от Котону със страните от Африка, Карибския и Тихоокеанския басейн