Delo Komisije

Politiko EU oblikujejo predvsem tri institucije. Evropska komisija pripravlja politike in predlaga zakonodajo EU. O svojih zakonodajnih predlogih se pogaja z Evropskim parlamentom in Svetom. Te institucije nato sprejmejo zakonodajo. Komisija zagotavlja pravilno uporabo zakonodaje ter proti državam članicam, ki je ne izvajajo pravilno, začne postopek za ugotavljanje kršitev.

Demokratične spremembe v institucijah EU so ena od prednostnih nalog Komisije v obdobju 2014–2019. Komisija tudi sodeluje z Evropskim parlamentom in Svetom pri odpravljanju nepotrebnih birokratskih ovir na evropski in nacionalni ravni.