Ką daro Komisija?

Už ES politikos formavimą visų pirma atsakingos trys institucijos. Komisija rengia politiką ir siūlo ES teisės aktus. Tuomet dėl savo pasiūlymų ji derasi su Europos Parlamentu ir ES Taryba. Šios institucijos priima teisės aktus. Komisija užtikrina, kad teisės aktai būtų taikomi tinkamai, ir pradeda pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš ES valstybes nares, jei jos to nedaro.

Vienas iš Komisijos 2014–2019 m. prioritetų yra demokratinių pokyčių įgyvendinimas ES institucijose. Tikslas – drauge su Europos Parlamentu ir Taryba tiek Europos, tiek nacionaliniu lygmeniu pašalinti nereikalingą biurokratizmą.