Mit tesz az Európai Bizottság?

Az uniós szakpolitikai döntéshozatalért elsősorban három uniós intézmény felelős. Az Európai Bizottság kidolgozza az uniós szakpolitikákat, és jogszabály-javaslatokat terjeszt elő, melyeket megvitat az Európai Parlamenttel és az EU Tanácsával. A következő szakaszban ezek az intézmények fogadják el a jogszabályokat. A Bizottság gondoskodik a jogszabályok megfelelő alkalmazásáról. Ha úgy ítéli meg, hogy ezen a téren mulasztások tapasztalhatók, kötelezettségszegési eljárást indít az érintett uniós tagországok ellen.

A Bizottság számára a 2014–2019-es időszakban az egyik prioritást az jelenti, hogy az uniós intézményekben demokratikus változásra kerüljön sor. Ez egyebek mellett az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak azokat a közös erőfeszítéseit foglalja magában, amelyek az indokolatlan adminisztratív terhek európai és tagállami szinten történő csökkentésére irányulnak.