Mitä komissio tekee

EU:n päätöksenteosta ja politiikan harjoittamisesta vastaa kolme toimielintä. Komissio valmistelee toimintapolitiikkaa ja tekee EU-lainsäädäntöä koskevat ehdotukset. Niistä keskustellaan Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston kanssa, jotka vastaavat lainsäädännön hyväksymisestä. Komissio valvoo lainsäädännön täytäntöönpanoa ja käynnistää tarvittaessa rikkomismenettelyjä jäsenmaita vastaan.

Demokraattisen muutoksen toteuttaminen EU-toimielimissä on yksi komission painopisteistä vuosille 2014–2019. Tavoitteena on karsia byrokratiaa EU:n tasolla ja jäsenmaissa yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa.