Mida Euroopa Komisjon teeb?

ELi poliitika kujundamise eest vastutavad peamiselt kolm institutsiooni. Komisjon töötab välja poliitikat ja teeb seadusandlikke ettepanekuid. Seejärel peab ta ettepanekute üle läbirääkimisi Euroopa Parlamendi ja ELi nõukoguga. Pärast seda võtavad need kaks institutsiooni õigusakti vastu. Komisjon kontrollib, kas liikmesriigid kohaldavad ELi õigusakte nõuetekohaselt, ning algatab rikkumismenetlusi, kui nad seda ei tee.

Demokraatlikud muutused ELi institutsioonides on üks komisjoni peaeesmärkidest aastateks 2014–2019. Selleks tehakse koostööd Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et vähendada tarbetut bürokraatiat nii Euroopa kui ka liikmesriikide tasandil.