Vad gör kommissionen?

Kommissionen ser till att stödet kommer fram snabbt och effektivt via sina instrument för humanitärt bistånd och civilskydd. Varje år hjälper EU över 120 miljoner offer för konflikter och katastrofer. 

Mål
  • Rädda och bevara liv, förhindra och lindra mänskligt lidande och värna om integriteten och värdigheten för dem som drabbas av katastrofer.