Aké opatrenia prijíma Komisia?

Komisia zabezpečuje rýchle a účinné poskytovanie pomoci EÚ prostredníctvom dvoch hlavných nástrojov: humanitárnej pomoci a civilnej ochrany. Každý rok sa humanitárna pomoc dostane k viac ako 120 miliónom obetí konfliktov a katastrof. 

Ciele
  • Záchrana a ochrana života, predchádzanie ľudskému utrpeniu a jeho zmierňovanie, ochrana integrity a ľudskej dôstojnosti osôb postihnutých prírodnými katastrofami alebo krízami spôsobenými ľudskou činnosťou.