Ko dara Komisija?

Komisija nodrošina ātru un efektīvu ES palīdzību ar divām pamata metodēm: humāno palīdzību un civilo aizsardzību. Ik gadu humāno palīdzību saņem vairāk nekā 120 miljoni konfliktos un katastrofās cietušo. 

Mērķi
  • Glābt un uzturēt cilvēku dzīvību, nepieļaut un atvieglot cilvēku ciešanas un aizsargāt dabas katastrofās un cilvēku izraisītās krīzēs cietušo cilvēku neaizskaramību un cieņu.