Mjere Komisije

Komisija osigurava brzu i učinkovitu isporuku izravne pomoći EU-a s pomoću svoja dva glavna instrumenta: humanitarne pomoći i civilne zaštite. Humanitarnu pomoć svake godine primi više od 120 milijuna žrtava sukoba i katastrofa. 

Ciljevi
  • Spašavanje i zaštita života, sprečavanje i ublažavanje ljudske patnje te očuvanje integriteta i dostojanstva stanovništva pogođenog prirodnim katastrofama i krizama izazvanima ljudskim djelovanjem.