Mida Euroopa Komisjon teeb?

Komisjon tagab ELi kiire ja tõhusa hädaabi järgmise kahe vahendi kaudu: humanitaarabi ja kodanikukaitse. Igal aastal jõuab humanitaarabi rohkem kui 120 miljoni konflikti- ja katastroofiohvrini. 

Eesmärgid
  • Päästa ja hoida elusid, vältida ja leevendada inimeste kannatusi ning kaitsta looduskatastroofides ja inimtegevusest põhjustatud kriisides kannatanute isikupuutumatust ja väärikust