Какво прави Комисията?

Комисията гарантира бързо и ефективно предоставяне на хуманитарна помощ от ЕС чрез своите два основни инструмента: хуманитарна помощ и гражданска защита. Всяка година хуманитарна помощ достига до над 120 милиона души, пострадали от конфликти и бедствия. 

Цели
  • Спасяване и запазване на човешки живот, предотвратяване и облекчаване на човешкото страдание и опазване на неприкосновеността и достойнството на населението, засегнато от природни бедствия и причинени от човека кризи