Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ένας από τους θεμελιώδεις στόχους της ΕΕ είναι η δημιουργία ενός χώρου ελεύθερης κυκλοφορίας όπου διασφαλίζονται τα δικαιώματα και η ασφάλεια τόσο των πολιτών της ΕΕ όσο και των υπηκόων τρίτων χωρών. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες μπορούν να αναλαμβάνουν, σε ένα σταθερό, νόμιμο και ασφαλές περιβάλλον, όλες τις δραστηριότητες (πολιτιστικές, κοινωνικές και οικονομικές) που προωθούν την ανάπτυξη της ΕΕ.