Vad gör kommissionen?

Mål
  • Skydda EU:s ekonomiska intressen genom att bekämpa bedrägerier, korruption och annan olaglig verksamhet.
  • Upptäcka och utreda allvarliga fel som EU:s personal begår och som kan leda till disciplinära åtgärder eller åtal.
  • Stödja EU-institutionerna och länderna med att utveckla och genomföra lagstiftning och strategier mot bedrägerier.