Mjere Komisije

Ciljevi
  • zaštititi financijske interese EU-a istraživanjem slučajeva prijevara, korupcije i svih drugih nezakonitih radnji
  • otkriti i istražiti teške povrede dužnosti osoblja EU-a zbog kojih bi se mogli pokrenuti disciplinski ili kazneni postupci
  • podupirati institucije EU-a i nacionalne vlade u razvoju i provedbi zakonodavstva i politika za borbu protiv prijevara