Mida Euroopa Komisjon teeb?

Eesmärgid
  • Kaitsta ELi finantshuve, uurides pettusi, korruptsiooni ja muud ebaseaduslikku tegevust
  • Tuvastada ja uurida ELi institutsioonide töötajate kutsealaste käitumisnormide tõsiseid rikkumisi, mis võivad viia distsiplinaar- või kriminaalmenetluseni
  • Toetada ELi institutsioone ja liikmesriikide valitsusi pettusevastaste õigusaktide ning poliitika väljatöötamisel ja rakendamisel