Jaké kroky Komise podniká

Cíle
  • chránit finanční zájmy EU vyšetřováním podvodů, případů korupce a jiných nezákonných činností
  • odhalovat a vyšetřovat případy závažného pochybení ze strany zaměstnanců EU, jež by mohla vést k disciplinárnímu řízení nebo trestnímu stíhání
  • podporovat orgány a instituce EU, zvláště Evropskou komisi, při vytváření a provádění právních předpisů a politik pro boj proti podvodům