Ką daro Komisija?

Tikslai
  • Prisidėti prie taikos palaikymo pasauliniu mastu.
  • Skatinti demokratiją ir ginti žmogaus teises besivystančiose ir kaimyninėse šalyse.
  • Remti saugumą visame pasaulyje policijos ir kariniais veiksmais.
  • Būti kovos su klimato kaita lydere pasaulyje.
  • Didinti pasaulinės prekybos apimtį.