Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στόχοι
  • συμβολή στη διατήρηση της ειρήνης παγκοσμίως
  • προώθηση της δημοκρατίας και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες και τις γειτονικές χώρες
  • στήριξη της παγκόσμιας ασφάλειας με αστυνομικές και στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο
  • ανάληψη ηγετικού ρόλου στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής
  • αύξηση του παγκόσμιου εμπορίου