Delo Komisije

Evropski državljani potrebujejo dostop do varne in zdrave hrane najvišje kakovosti.

Zaradi številnih incidentov v zvezi z živili v poznih 90. letih dvajsetega stoletja je bilo treba določiti splošna načela in zahteve za zakonodajo o hrani in krmi na ravni EU. V skladu s tem je Evropska komisija razvila celostni pristop k varnosti hrane „od kmetije do krožnika“ in ga predstavila v svoji beli knjigi o varnosti hrane. Pristop zajema vse sektorje prehranske verige, vključno s proizvodnjo krme, primarno proizvodnjo, predelavo hrane, skladiščenjem, prevozom in prodajo na drobno.

Cilji
  • jamči visoko raven varstva življenja in zdravja ljudi ter varovanje interesov potrošnikov in poštene prakse v trgovini z živili ob upoštevanju zdravja in dobrobiti živali, zdravja rastlin in varstva okolja
  • zagotavlja prosti pretok hrane in krme, proizvedene in tržene v EU v skladu z uredbo o splošni živilski zakonodaji
  • spodbuja svetovno trgovino z varno krmo ter varno in zdravo hrano, tako da pri pripravi zakonodaje EU upošteva mednarodne standarde in sporazume, razen kadar bi bili škodljivi za visoko raven varstva potrošnikov v EU