Aktualności

Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Europejczycy muszą mieć dostęp do bezpiecznej i zdrowej żywności najwyższej jakości.

Incydenty związane z żywnością, do których doszło pod koniec lat 90., zwróciły uwagę społeczeństwa na potrzebę wprowadzenia ogólnych zasad i wymogów dotyczących żywności i pasz do przepisów przyjmowanych na szczeblu UE. W odpowiedzi Komisja opracowała zintegrowane podejście do kwestii bezpieczeństwa żywności na wszystkich etapach od produkcji do konsumpcji. Podejście to przedstawiła po raz pierwszy w białej księdze w sprawie bezpieczeństwa żywności. Obejmuje ono wszystkie sektory łańcucha żywnościowego, w tym produkcję pasz, produkcję podstawową, przetwarzanie żywności, jej przechowywanie, transport i sprzedaż detaliczną.

Cele
  • zagwarantowanie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz ochrony interesów konsumentów, a także zapewnienie uczciwych praktyk w sektorze handlu żywnością, uwzględniających zdrowie i dobrostan zwierząt, zdrowie roślin i ochronę środowiska
  • zapewnienie swobodnego przepływu żywności i pasz wytwarzanych i sprzedawanych w UE, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ogólnych zasad i wymagań prawa żywnościowego
  • ułatwienie światowego handlu bezpiecznymi paszami i bezpieczną, zdrową żywnością poprzez uwzględnienie międzynarodowych norm i umów podczas opracowywania prawa UE, z wyjątkiem sytuacji, które mogłyby zagrozić wysokiemu poziomowi ochrony konsumentów, o jaki dba UE