Nieuws

Wat doet de Commissie?

De Europeanen moeten kunnen beschikken over veilige en gezonde levensmiddelen die aan de hoogste normen voldoen.

Incidenten met levensmiddelen in de late jaren 90 maakten duidelijk dat we algemene beginselen en voorschriften voor levensmiddelen en diervoeder in Europese wetgeving moesten vastleggen. De Europese Commissie ontwikkelde daarom een totaalaanpak voor de voedselveiligheid "van boer tot bord", om te beginnen met een Witboek over voedselveiligheid. Alle sectoren van de voedselketen krijgen aandacht: diervoederproductie, primaire productie, voedselverwerking, opslag, transport en detailverkoop.

Algemene doelstellingen
  • een hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid en de consumentenbelangen, en eerlijke praktijken in de levensmiddelenhandel, rekening houdend met de gezondheid en het welzijn van dieren, de gezondheid van planten en het milieu
  • vrij verkeer van levensmiddelen en diervoeders die in de EU geproduceerd en verkocht worden, maar altijd volgens de algemene levensmiddelenwetgeving
  • bevordering van de wereldwijde handel in veilige diervoeders en veilige en gezonde levensmiddelen door bij het opstellen van EU-wetgeving rekening te houden met internationale normen en afspraken, zonder afbreuk te doen aan het hoge niveau van consumentenbescherming waar de EU naar streeft