Jaunumi

Ko dara Komisija?

ES iedzīvotājiem jābūt pieejamai drošai un veselīgai nevainojamas kvalitātes pārtikai.

Pēc vairākiem ar pārtiku saistītiem negadījumiem 90. gadu beigās kļuva skaidrs, ka ES tiesību aktos jānosaka vispārējas prasības un principi par pārtiku un dzīvnieku barību. Tāpēc Eiropas Komisija izstrādāja integrētu pārtikas nekaitīguma pieeju “no tīruma līdz šķīvim”, kas pamatos izklāstīta Baltajā grāmatā par pārtikas nekaitīgumu. Tā aptver visus pārtikas ķēdes posmus, tostarp dzīvnieku barības ražošanu, primāro ražošanu, pārtikas pārstrādi, uzglabāšanu, transportu un mazumtirdzniecību.

Vispārīgi mērķi
  • Garantēt cilvēku dzīvības un veselības un patērētāju interešu aizsardzību augstā līmenī, kā arī godīgu komercpraksi pārtikas nozarē, ievērojot dzīvnieku veselības aizsardzības un labturības, augu veselības un vides aizsardzības prasības.
  • Nodrošināt ES ražotu un tirgū laistu pārtikas preču un barības brīvu apriti saskaņā ar vispārējo pārtikas aprites regulējumu.
  • Veicināt dzīvnieku veselībai nekaitīgas barības un drošas, veselīgas pārtikas globālu tirdzniecību, ņemot vērā starptautiskos standartus un nolīgumus jau ES tiesību aktu izstrādes laikā, izņemot situāciju, kad tas varētu kaitēt patērētāju aizsardzībai, kura ES ir visai augstā līmenī.